1/1
2 files

TPOM-framework evaluation form Dutch

online resource
posted on 01.09.2022, 11:45 authored by J.H.F. van der BieJ.H.F. van der Bie, Nienke Nijhof

Dit formulier is ontwikkeld voor het evalueren van een lopend project of projectplan met het Technology, People, Organizations and Macro-environmental factors (TPOM) framework [doi: 10.2196/15068]. 

Begin bij het beschrijven van het doel van de project evaluatie.

Beantwoord de vragen per gestelde factor en dimensie zo compleet mogelijk. Niet iedere factor of dimensie zal gelijk wegen per project of fase waarin het project is. 

Als blijkt dat er meer informatie voor het beantwoorden van een onderdeel nodig is, definieer dan een actie. Specificeer zo precies mogelijk wat er gedaan moet worden met welke stakeholders om tot de gewenste informatie te komen. 

Als tijdens de evaluatie opmerkingen of ideeën naar voren komen die niet passen in een dimensie, noteer deze dan in de aantekeningen sectie. 

Sluit de evaluatie af door gezamenlijk te concluderen wat er goed gaat en waarop actie ondernomen moet worden. 


Use this form to evaluate your project or project setup with the Technology, People, Organizations and Macroenvironmental factors (TPOM) framework [doi: 10.2196/15068]. This version is translated to Dutch.

Start by stating the focus and type of project review.

Answer the questions per stated factor and dimension as complete as possible. Not all factors and dimensions should be considered equal and importance of dimensions can be weighted per project and evaluation phase.

If more information for a dimension is desired, define what actions need to be taken to further answer the dimension and the desired outcome.
If during the evaluation it is determined actions need to be performed to put more emphasis on a dimension in the project, define the action and desired outcome.

Use the notes section of each factor to notate ideas and other comments that are raised during the review, but do not fit the dimensions.

End by determining the review conclusion and continuation strategy.

Funding

Bartiméus Fonds 2020089B

History

Retention period

30/11/2021

Priority area

  • Urban Vitality