DE POLDERHEUVEL_DEF.pdf (1.22 MB)

Eindrapportage Polderheuvel

Download (1.22 MB)
journal contribution
posted on 21.12.2018, 15:14 by Fabi van Berkel, M. Levelt
Dit is een onderzoeksrapportage van R-LINK van onderzoek naar het beleidsproces en de ontwikkeling door de ondernemersvereniging Tuinten van West van het gebied Tuinen van West en in het bijzonder het beheer van de Polderheuvel.

Het onderzoek bestond uit:
- Analyse van beleidsdocumenten
- Interviews sleutelpersonen
- Workshop met betrokkenen (Ondernemersverneginging en buurtbewoners) over de toekomst van het beheer van de Polderheuvel. Hierbij is een tool gebruikt (stakeholder canvas) die Hogeschool van Amsterdam binnen dit project ontwikkeld. De workshop was daarmee dus ook een test van het gebruik van het canvas om het gesprek te faciliteren en conflicten op een constructieve wijze boven tafel te krijgen.

Het rapport en de uitgewerkte interviews zijn meegelezen door de sleutelpersonen en gecontrolereed op onjuistheden.

Funding

SIA SURF 438-15-159

History

Retention period

31/12/2025

Priority area

  • Urban Technology

Licence

Exports