Vertrouwelijkheid beloofd

Reason: Bij de dataverzameling is vertrouwelijkheid beloofd. De dataset is weliswaar geanonimiseerd, maar de corporatiesector is, zoals dat heet, een klein wereldje. Bekenden in het veld kunnen wellicht reconstrueren van wie de data afkomstig zijn. Om data toch beschikbaar te stellen voor verder wetenschappelijk onderzoek, komen ze na vijf jaar beschikbaar. The data set contains sensitive information.

EnqueteVan Goeden Huize

dataset
posted on 15.06.2022, 17:19 authored by G.P. de JongG.P. de Jong

In de zomer van 2020 is een enquete uitgezet onder woningcorporaties in Nederland. Uitgenodigd waren

 • mensen die de onafhankelijke controlfunctie uitvoeren;
 • middenmanagers (veelal financieel)
 • directeur/bestuurders
 • leden van de raad van commissarissen

De dataset (in SPSS-formaat) is hier bijgevoegd. De dataset is geanonimiseerd. De dataset bevat de variabele ResponseId. Die bevat voor iedere respondent een unieke waarde. 

Elders is een ander deel van de dataset opgeslagen. Deze bevat persoonlijke gegevens en informatie over de plaats en tijd van het invullen van de enquete. Tevens is de variabele ResponseId opgenomen. Daarmee kan de dataset opnieuw worden gereconstrueerd.


Het geheel bevat de download van de gegevens zoals die uit Qualtrics komen met een paar aanvullingen en correcties.

De variabele ... 

 • smkort_bel is de correctie van A07_1
 • smkort_aand is de correctie van A07_2
 • smkort_eff is de correctie van A07_3
 • forkort_bel is de correctie van A09_1
 • forkort_aand is de correctie van A09_2
 • forkort_eff is de correctie van A09_3

Deze correcties waren nodig omdat er een programmeerfout is gemaakt in Qualtrics


De vragenlijst is in Word-formaat ook hier op Figshare gepubliceerd Onderzoek_naar_onafhankelijke_controlfunctie.docx). Deze uitdraai van de vragenlijst is als codeboek te zien.Funding

SIA RAAK-publiek

History

Retention period

15/06/2032

Priority area

 • Economic Transformation

Usage metrics

Categories

Exports