Conditional Clauses in Sign Language of the Netherlands

2019-11-04T09:47:03Z (GMT) by U. Klomp
In deze map bevinden zich PDF-bestanden van de voorwaardelijke bijzinnen die ik heb onderzocht in de Nederlandse Gebarentaal. Dit zijn zinnen die ik uit het corpus NGT heb gehaald, en heb geanalyseerd op een aantal taalkundige aspecten: o.a. de aanwezigheid van manuele markering, non-manuele markering en de volgorde van hoofd- en bijzin. Verder staat er een read-me-bestand met verdere uitleg in deze map en een post-print manuscript van de bijbehorende studie.